Marihuana marš in Prohibicija slepi

Marihuana marš je tradicionalni politični shod ŠOU v Ljubljani, ki opozarja na družbene, ekonomske in zdravstvene probleme, ki so posledice prohibicije kot prevladujoče oblike regulative na področju prepovedanih drog! Shod se organizira v sklopu projekta Prohibicija slepi ter služi predstavitvi strokovnih in političnih argumentov za odpravo prohibicije konoplje in predstavljanje alternativnih policy rešitev.

Namen projekta je spodbujati družbeni diskurz o konoplji in (ne)smiselnosti prohibicije, nato prepričati javnost in predvsem nosilce odločanja v smotrnost dekriminalizacije konoplje ter v končni fazi doseči dekriminalizacijo konoplje v Sloveniji. V aktivnosti vključujemo zainteresirane posameznike, študentske klube, ostale nevladne organizacije ter tudi politične stranke in njihove podmladke. Temo smo izbrali zato, ker se neposredno ali posredno tiče tako večine študentov kot družbe nasploh in ker je zaradi napačne obravnave konoplje povzročeno mnogo več škode, kot jo povzroči uživanje le-te med delom populacije, ki je glavni izgovor za zgrešeno politiko države.

Znanstvene raziskave, izkušnje iz tujine, trendi v posameznih evropskih državah, kot tudi priporočila evropske komisije, vsi kažejo v isti smeri: dekriminalizacija in regulacija konoplje sta edini možni rešitvi.

Marihuana marš bo letos tradicionalno potekal 20. 4. na Kongresnem trgu, kjer se bo mobiliziralo množico podpornikov in s polnim trgom pokazalo, da javni interes obstaja in da ima ideja veliko družbeno težo. Pripravlja se tudi grafični prikaz opredeljenosti političnih strank do omenjenega problema, ki bo na organiziran način volilcem prikazoval, kaj zastopajo stranke, ki se bodo borile za njihove glasove na letošnjih volitvah. Nadaljuje se tudi kampanja Izrazi svoj glas, namenjena informiranju in politični mobilizaciji. V sklopu te kampanje spodbujamo ljudi k izražanju svojega menja o problematiki konoplje pri nas.

Letos je pristop bolj revolucionaren, zaradi bližajočih se državnozborskih volitev. Marihuana marš opozarja na to problematiko že vrsto let in tu vidi priložnost za dolgo pričakovani korak naprej.

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO!

Predstavljamo rezultate ankete o uporabi konoplje v Sloveniji.

Ekipa Marihuana marša je v marcu 2018 izvedla anketo o uporabi konoplje z željo po čim večjem uvidu v problematiko in deljenju zbranih informacij s širšo publiko.

Rezultati ankete so pokazali, da je 85% anketirancev že poskusilo konopljo, pri čemer jih je velika večina konopljo poizkusila iz radovednosti. Slabe izkušnje s konopljo navaja zelo majhen odstotek ljudi. 90 % anketirancev do konoplje dostopa na črnem trgu in velika večina le teh meni, da do nje dostopajo brez problema. To so le nekatere od ugotovitev, več pa si lahko preberete v pripetem PDF-u. Iz podatkov ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da je vzorec anketirancev mnenja, da trenutna ureditev konoplje ni optimalna. Na podlagi podanih odgovorov predlagajo spremembe v zakonodaji, ki morajo temeljito spremeniti trenutno ureditev konoplje v Sloveniji.

Anketa je dostopna na spodnji povezavi:
Anketa o uporabi konoplje v Sloveniji

The Marihuana Times 2018

Z namenom informiranja, izobraževanja in protestiranja smo izdali tudi publikacijo z nazivom The Marihuana Times. V pripetem PDF-u navajamo 10 razlogov za legalizacijo, predstavimo pojma kanabis in konoplja, se dotaknemo legalizacije v svetovni slik in prikažemo sliko političnega okolja v Sloveniji.

Izvod je dostopen na spodnji povezavi:
The Marihuana Times

MARIHUANA MARŠ

četrtek, 20.4.2018

Kongresni trg