POLITIČNI SEMAFOR

Tudi politika nakolnjena legalizaciji

Slovenija, čas je! Ekipa Marihuana marš je v sklopu projekta Prohibicija slepi izvedla raziskavo, v kateri je večino slovenskih strank povprašala glede njihovih stališč o konoplji in kako bi se lotili tematike, če bi bili na oblasti.

Rezultati političenga semaforja (kot je poimenovana raziskava), kažejo pozitivno naravnanost za legalizacijo konoplje. Vse stranke se strinjajo, da je treba medicinsko uporabo konoplje v Sloveniji urediti, saj je trenutna zakonodaja represivna in škoduje bolnikom. Vse več strank je tudi za regulacijo konoplje v rekreativne namene.

Poglejte kje stranke stojijo na političnem semaforju.

Stališča slovenskih političnih strank do konoplje

 • Piratska stranka:

Pirati menijo, da je trenutna ureditev neprimerna in, da škoduje tako državljanom, kot državi. Državljani, ki so uporabniki konoplje v rekreativne kot tudi medicinske namene so preganjani s strani državnih organov. Do konoplje dostopajo na črnem trgu kar pomeni, da dosti ljudi uživa nekvalitetno konopljo s primesmi, ki so lahko zdravju škodljive. Predvsem pa jih moti, da kljub dovoljeni uporabi konoplje v medicinske name, le te še vedno ne smemo gojiti doma ampak jo moramo uvažati, kar naredi konopljo še bolj ne dostopno bolnikom.

Istočasno pa država za preganjanje konoplje porablja ogromno sredstev, ki bi lahko bila porabljena smotrneje. Poleg tega pa po mnenju Piratov država zamuja ogromno gospodarsko priložnost, ki bi jo legalizacija in regulacija konoplje prinesla. Zmoti pa jih tudi dejstvo, da je nemogoče gojiti avtohtone slovenske sorte industrijske konoplje, zaradi prerestriktivne največje dovoljene vsebnosti THC (0,2%).

Piratska stranka se zavzema za uporabo konoplje v medicinske namene, saj se jim zdi, da je trenutna ureditev napačna in celo škodljiva do bolnikov. Nujna se jim zdi regulacija gojenja medicinske konoplje v Sloveniji, saj imamo za dejavnost take vrste odlične pogoje. Taka ureditev bi zmanjšala ceno medicinske konopjle in tako bila bolj dostopna bolnikom samim, ki bi do zdravila dostopali prek zdravniških receptov in lekarn.

Glede na zakon, ki ga je Piratska stranka preko SMC vložila v parlament, bi do konoplje za rekreativne namene polnoletni uporabniki lahko dostopali prek lekarn, specializiranih trgovin in v obratih malih proizvajalcev. Za osebno rabo pa bi jo lahko pridelovali tudi doma, vendar na največ 3m2 gojilne površine. Najbližje jim je Kanadski model legalizacije konoplje, ki sicer še ni ustaljen, a so se po njem zgledovali tudi za njihov zakon. Od že ustaljenih pa jim je najbližja praksa iz zvezne države Kolorado.

“V parlamentarno obravnavo smo s pomočjo stranke SMC uspešno vložili Zakon o konoplji in izdelkih z višjo vsebnostjo THC, ki predvideva popolno legalizacijo in regulacijo konoplje. Za naš model popolne legalizacije in regulacije smo tudi dobili podporo več kot 18.000 podpisnikov peticije Legalizirajmo.si.”

 • SMC:

Stranka je v programu #boljezavse, ki ga je ga je na kongresu 10.3.2018 potrdil kongres stranke, jasno zapisala, da se zavzema za umik konoplje s seznama prepovedanih drog, ureditev osebne in komercialne rabe ter ustrezni nadzor.

Aktualna vlada pod vodstvom stranke SMC je že leta 2017 s sprejetjem vladne uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog omogočila uporabo konoplje v medicinske namene. Standardizirani cvetni ali plodni vršički konoplje so namreč lahko na voljo na zdravniški recept. Konoplja je bila s to uredbo premeščena iz prve skupine skupine prepovedanih drog v drugo, kamor so uvrščene rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini. S spremembo obstoječe zakonodaje pa želijo omogočiti tudi gojenje konoplje v medicinske namene, kar bi preprečilo odvisnost Slovenije od uvoza.

Stranka SMC podpira tudi legalizacijo konoplje v rekreativne namene. Komercialna raba izdelkov z višjo vsebnostjo THC bi bila urejena s pomočjo sistema licenc. Možna bi bila pridobitev licence za gojenje in pridelavo, licence za (kemično) predelavo ter licence za prodajo. Licence se med seboj ne bi izključevale, podeljevalo pa jih bo pristojno ministrstvo. Za male proizvajalce bi bila na voljo t.i. licenca za male proizvajalce, ki dovoljuje pridelavo ter prodajo izdelkov z višjo vsebnostjo THC. Za zagotavljanje konkurenčnosti bi bila trošarinska osnova te licence nižja. Prostega sajanja sicer ne podpirajo,  vendar pa podpirajo možnost gojenja za osebno rabo v obsegu do 3 m² strnjene zaprte gojitvene površine na osebo.

Tako imenovan »copy – paste« tujih praks se jim ne zdi primeren način. Prav je, da na tem področju vzpostavimo lastno zakonodajo, ki bo zajemala vse specifike slovenskega okolja in družbe. Se je pa pri tem potrebno zgledovati predvsem po ameriških zveznih državah Kolorado in Kalifornija, Kanadi, Nizozemski in deloma tudi Portugalski.

»Kot že omenjeno je aktualna vlada pod vodstvom stranke SMC že leta 2017 s sprejetjem vladne uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog omogočila uporabo konoplje v medicinske namene. Poslanec SMC Simon Zajc pa je v sodelovanju s Krogom mladih SMC (podmladkom naše stranke), in Piratsko stranko v parlamentarno proceduro vložil ZAKON O KONOPLJI, KANABISU IN IZDELKIH Z VIŠJO VSEBNOSTJO THC, ki je prvi tovrsten v Sloveniji. Ob tem so skupaj pripravili tudi tiskovno konferenco in okroglo mizo.«

 • SD:

Socialni demokrati menijo, da je trenutna ureditev je povečini neustrezna in pretirano stroga, predvsem na področju gojenja konoplje za pridobivanje kanabisa v medicinske namene, ki je na ozemlju Slovenije z zakonom praktično onemogočena in zato efektivno prepovedana. Kljub doseženemu napredku v tem mandatu – možnosti proizvodnje prehrambnih izdelkov ter uvrstitvi t.i. medicinske konoplje (tudi) v skupino II Seznama skupin prepovedanih drog – slovenski bolniki in zdravniki še naprej ostajajo odvisni predvsem od sintetičnih preparatov iz uvoza. Temeljni problem pri konoplji po njihovem mnenju ostajata neustrezno poimenovanje ter pretirano strogo in neustrezno tolmačenje mednarodnih konvencij, ki temelji na nestrokovnih napakah v prevodih. Posledično je veljavna slovenska ureditev v bistvenih elementih strožja od mednarodno zapovedane: izvaja se nadzor nad gojenjem rastline, ki se jo v celoti obravnava kot drogo, s tem pa se ovira njeno medicinsko in industrijsko uporabnost.

Zavzemajo se za legalizacijo v medicinske namene in so mnenja, da je ureditev na tem področju najpomembnejša. Bolj kot prilivov denarja v slovenski proračun si želijo ureditve v medicine in s tem omogočiti bolnikom varen in zanesljiv dostop do konoplje. Ti bi na podlagi zdravniškega recepta za njihovo bolezen ustrezno zdravilo dobili v lekarni, plačano iz naslova zdravstvenega zavarovanja.

Podpirajo tudi legalizacijo v rekreativne namene, vendar menijo, da izraz “rekreativni” ni primeren. Zato kot bolj ustrezen izraz uporabljajo (odgovorna) osebna uporaba. Ob tem pa ostajajo pazljivi saj pravijo, da oskrbo z varnimi produkti lahko zagotovi le reguliran trg na celotni verigi, ki bo zagotavljal varnost, sledljivost in standardizirano označevanje vsebnosti različnih snovi. Upoštevaje slovenske posebnosti ter izkušnje ostalih držav, se jim zdi najbolj smiselno, če bi maloprodajo (za osebno uporabo polnoletnih) prevzele lekarne, ki bi za konkretno prodajno mesto pridobile soglasje svoje lokalne skupnosti. Slovenska mreža lekarn že zdaj ima standarde kakovosti, infrastrukturo, znanje in varnostne standarde ter osebje, ki bi znalo tudi ustrezno svetovati ob nakupu in preprečevati morebitne zlorabe.

Proizvodnjo – pridobivanje kanabisa in smole ter izdelavo končnih izdelkov – bi prevzela podjetja in posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za varno ravnanje z drogami/zdravili, na podlagi dovoljenja, kot ga že danes poznamo za proizvodnjo oz. veletrgovino z drogami/zdravili. Gojitelji bi morali pridobiti pooblastilo agencije za medicinske droge in imeti pogodbo o odkupu pridelane droge z imetnikom dovoljenja za njeno nadaljnjo predelavo in promet.

Z vidika lastne oskrbe posameznika za izključno osebno uporabo bi bilo mogoče dopustiti gojenje v ta namen, vendar je potrebno poskrbeti, da bo država lahko še naprej izvajala svojo konvencijsko dolžnost preprečevati pretok drog v nezakonito trgovanje. Smiselne možnosti za to so predlagali tudi v njihovih prvih predlogih (2015) za ureditev tega področja (gojenje za osebno uporabo in licenciranje socialnih klubov).

Ker so tudi tuje prakse v razvoju, jih je potrebno ocenjevati kot celoto, se učiti iz njihovih razlik ter pri uvajanju upoštevati tudi naše posebnosti in primerjalne prednosti, ki jih drugi morda ne morejo izkoristiti.

“Socialni demokrati smo se k ureditvi in regulativi področja konoplje za medicinsko in drugo odgovorno osebno uporabo zavezali s sklepi Konference februarja 2015. Od takrat smo v okviru projekta Legalizator analizirali potrebe, dobre in slabe prakse doma in v tujini ter pripravljali in predlagali rešitve, s katerimi bi lahko naredili korak naprej: k znanosti, k zdravju in k varnosti.

Pripravili smo predlog koncepta postopne celovite regulacije in na njegovi podlagi več osnutkov zakonskih predlogov, za katere smo želeli pridobiti podporo javnosti, stroke ter resornega ministrstva:

 • 2 variantna predloga celovite regulacije konoplje in njenih derivatov (2015);
 • Prvi predlog novele Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (sredi 2016), usmerjen na odpravo nejasnosti glede dopustnosti gojenja konoplje v medicinske namene;
 • Drugi predlog novele ZPPPD (začetek 2017), ki bi odpravil terminološka in vsebinska neskladja s konvencijami in v Sloveniji omogočil pridobivanje medicinskih drog iz rastlin;
 • Poseben zakon, ki bi dopustil vsaj gojenje konoplje za medicinske namene in omogočil podeljevanje dovoljenj/pooblastil v ta namen za proizvajalce zdravil in njihove pogodbenike. Ta predlog je poslanska skupina SD januarja letos vložila v Državni zbor.

Predstavniki poslanske skupine so sodelovali v neformalni delovni skupini za medicinsko konopljo v DZ, dokler so partnerji za to izkazovali voljo. Na sejah odbora za zdravstvo smo dvakrat podprli sklepe, ki od ministrstva za zdravje terjajo, da dovoli medicinsko uporabo, omogoči gojenje konoplje v medicinske namene in stori več za medicinsko dostopnost kanabinoidov.

V Vladi so ministrici in minister podprli uvrstitev t.i. medicinske konoplje v skupino II seznama prepovedanih drog, ki formalno omogoča njihovo predpisovanje v medicinske namene. Pri tem smo opozorili, da je predlog MZ sicer korak v pravo smer, a terminološko nezadosten: ne končuje namreč odvisnosti od uvoza, (novo) neustrezno poimenovanje droge pa ostaja v veljavi, kar otežuje razmejitev zakonitih in nezakonitih namenov uporabe ter posledično medicinsko dostopnost.

Minister za kmetijstvo je 2015 realiziral parlamentarno pobudo in spremenil pravilnik o gojenju konoplje v industrijske namene, da je jasneje omogočena tudi proizvodnja prehranskih izdelkov iz industrijske konoplje.”

 • Zavezništvo Alenke Bratušček:

Skrivajo svoja stališča

 • SDS:

“Podpiramo legalizacijo konoplje v medicinske namene, o legalizaciji mehkih drog pa bi bila potrebna širša javna razprava. Kajti uporaba kanabisa ni nedolžna, saj je kajenje trave bolj škodljivo kot kajenje tobaka. Kronično uživanje te droge pa na dolgi rok okvarja centralni živčni sistem, ljudje postanejo osebnostno spremenjeni, postanejo brezbrižni za okolico in soljudi, apatični in asocialni.”

 • Združena levica:

Trenutna ureditev se Levici vsekakor ne zdi primerna. V Levici so si zadali urediti področje v treh korakih. V okviru prvega koraka so dosegli izboljšanje ureditve glede industrijske konoplje. Danes je mogoče pridelovati in predelovati konopljo tudi v prehrambene namene, nabor izdelkov iz nje pa je tako postal zelo širok. V drugem koraku so si zadali urediti področje uporabe (pridelave in predelave) konoplje v medicinske namene. Dosegli so, da je Državni zbor sprejel podlage in usmeritve za ureditev področja, a jih Ministrstvo za zdravje ignorira. V tretjem koraku pa bo potrebno urediti še legalizacijo konoplje.

V namen medicinske uporabe konople so predlagali tudi konkretne usmeritve in podlage za ureditev. Sklepi, ki od Ministrstva za zdravje zahtevajo pripravo ustreznih podlag, ki bodo omogočile gojenje, pridelavo in predelavo konoplje za medinske namene, so bili v Državnem zboru že sprejeti, a jih pristojna ministrica preprosto ignorira. Kljub številnim pozivom k realizaciji se v zadnjem letu in pol (od sprejetja sklepov) ni dosti spremenilo. V prvi vrsti je potrebno vsem bolnikom zagotoviti dostop do konoplje v lekarnah, preko zelenega recepta. Bolnikom mora biti dostopna brezplačno in z nadzorom oziroma spremljanjem stanja s strani lečečega zdravnika.

V Levici se strinjajo tudi z legalizacijo v rekreativne namene. Poudarjajo pa, da bi širša dostopnost morala biti zagotovljena na primerljiv način, kot to velja za alkoholne pijače in tobačne izdelke. Podpirajo tudi popolno legalizacijo konoplje (t.i. prosto sajanje). So mnenja, da trenutno obstaja kar nekaj dobrih praks v svetu. Rešitve, ki bi jih lahko implementirali v Sloveniji, pa so stvar političnega dogovora.

»V tem mandatu smo bili na tem področju zelo aktivni. Najprej smo dosegli izboljšanje ureditve glede industrijske konoplje. Zagotovili smo, da je konopljo mogoče gojiti tudi v prehrambne namene (za namene kuhanja, pekovske in slaščičarske namene, proizvodno pijač ipd.). Nato smo v Državnem zboru “ustanovili” delovno skupino, v katero smo povabili predstavnike vseh poslanskih skupin. Po skoraj eno leto trajajočih pogovorih smo dosegli sprejem sklepov, s katerimi bi uredili uporabo konoplje v medicinske namene. Za pogovore o legalizaciji uporabe konoplje v rekreativne namene pa med sodelujočimi poslanskimi skupinami nismo našli podpore, in to kljub temu, da dve izmed njih danes predlagata vsaka svoj zakon.«

 • NSi:

Stranka svoja stališča skriva

 • Lista Andreja Čuša in Zeleni Slovenije:

V stranki Andreja Čuša in Zelenih Slovenije so nezadovoljni s trenutno ureditvijo konoplje, saj verjamejo, da je potrebno storiti vse, kar je v njihovi moči, da uredijo področje gojenja in uporabe marihuane, ki je v tem trenutku nezadostno urejeno in opredeljeno. Poudarjajo tudi, da je potrebno še podrobneje urediti zdravljenje s konopljo, saj sintetični kanabinoidi nimajo zdravilnega učinka. Po njihovem mnenju bi uporabniki lahko konopljo v predpisanih količinah sadili bodisi doma bodisi pri enem izmed kmetovalcev, ki bi imel ustrezno koncesijo za gojenje konoplje. Ne pozabljajo niti na možnost dostopa do konoplje s pomočjo lekarn.

Nimajo zadržkov do legalizacije konoplje v rekreativne namene, a opozarjajo, da je potrebno iskati širši konsenz v družbi – kot tranzitna država bi nedvomno imeli veliko od legalizacije konoplje, predvsem finančne narave. Zagotovo bi dobili novo turistično nišo, ki bi ljudi pripeljala v Slovenijo samo zaradi možnosti kajenja trave. Če se za to najde ustrezen konsenz je najboljši način ponovno bodisi gojenje konoplje doma bodisi kupovanje konoplje od kmetovalca, ki ima ustrezno koncesijo.

V stranki Andreja Čuša in Zelenih Slovenije podpirajo popolno legalizacijo, a z ustreznimi pravnimi varovalkami – travo je potrebno saditi pod pogoji, ki bi bili določeni z zakonom, pri tem pa bi moralo biti jasno opredeljeno v kakšnem obsegu je dovoljeno gojenje za lastno uporabo – seveda bi za to morali biti zadosteni ustrezni pogoji. Ozirajo se na nizozemske in ameriške primere dobrih praks, prav tako spremljamo razvoj vprašanja konoplje tudi v Španiji.

»Predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije pri vsakem novinarskem vprašanju, ki gre v smeri legalizacije konoplje, poudarja, da je gojenje in uporabo konoplje potrebno opredeliti in dopustiti.«

 • DeSUS:

Stranka skriva svoja stališča.

 • SNS:

Stranks že ves čas podpira popolno legalizacijo konoplje. Trenutna ureditev je bedasta in pisana na kožo farmacevtski industriji. Z uporabo v medicinske namene se strinjajo, medicinske pripravke pa bi lahko prodajali registrirani privatniki in tudi lekarne. Tudi do rekreativne uporabe so odprti. Pravijo, da bi si vsak lahko posadil nekaj sadik za lastno uporabo. Glede prosto sajenja pa pravijo, da bi večina tako ali tako sadila industrijsko konopljo, tako to ne bi bilo prav nič posebnega. Počasi bi interes za rekreativno uporabo ugasnil in se zminimaliziral. Modifikacija ureditve v določenih državah ZDA se jim zdi najbolj optimalna rešitev legalizacije konoplje v Sloveniji.

Ko je bila SNS še v parlamentu smo se zavzemali (intenzivno) za legalizacijo, pa zaradi odpora v takratni LDS nismo kaj dosti dosegli.”

 • SLS (nova generacija):

V Novi generaciji, podmladku Slovenske ljudske stranke menijo, da je trenutna zakonodaja okoli konoplje pomanjkljiva.

Uporabo konoplje v medicinske namene definitivno podpirajo. Obstaja več znanstvenih študij, da je uporaba konoplje v predpisanih količinah zelo uporabna pri paliativni oskrbi bolnika. Ravno tako več uglednih farmacevtskih podjetij razvija zdravila na bazi kemičnih spojin v konoplji (predvsem CBD in deloma tudi THC) za zdravljenje avtoimunih obolenj, kot je sladkorna bolezen tipa I in multipla skleroza. Preko recepta, ki bi ga predpisal lečeči zdravnik bi bolniki lahko dostopali do konoplje za medicinske namene. Zdravljenje s konopljo zahteva usposobljeno znanje, ki ga imajo le ustrezno izobraženi zdravniki.

V Novi generaciji SLS podpirajo uporabo konoplje v rekreativne namene. Za konzumacijo konoplje bi uvedli starostno mejo 18 let. Ravno tako bi pretok konoplje za rekreativne namene obdavčili po modelu tobaka in alkohola.

Ne podpirajo popolne legalizacije in prostega sajenja. Uporaba in konzumacija konopljinih izdelkov bi morala biti regulirana s strani države. Podpiramo uporabo konoplje v rekreativne namene, a le pod nadzorom države. Dokazano je, da lahko uporaba konoplje pri mladoletnikih povzroči probleme v duševnem zdravju (recimo za razvoj psihotičnih obolenj, kot je shizofrenija in bipolarna motnja). T. i. »Nizozemski model«  kjer je rekreativna uporaba konoplje dovoljena, a regulirana s strani države, se jim zdi najboljša rešitev problema.

»Nova generacija SLS se je vedno zavzemala za spodbujanje zdravega načina življenja.  Dokazano je, da lahko konoplja pripomore pri lajšanju simptomov določenih bolezni. Zaradi tega menimo, da v sedanjem času potrebujemo liberalizirano zakonodajo okoli konoplje in o njeni konzumaciji.«

 • LDS:

So za legalizacijo konoplje v Sloveniji, zlasti v medicinske namene. V smeri delne legalizacije se je v Sloveniji premaknilo ob koncu lanskega leta, ko so na ministrstvu za zdravje sprejeli spremembe zakonodaje. Ta je v veljavo stopila konec marca in zdaj omogoča, da lahko bolniki na zdravniški recept dobijo različne oblike konoplje – sintezne in naravne izvlečke, po novem pa tudi cvetne oziroma plodne vršičke. Ostajajo pa odprta še številna vprašanja. »Dokler konoplja v Sloveniji ne bo bolj empatično in učinkovito regulirana vsaj v medicinske namene, bodo bolniki, ki si želijo konopljo uporabljati kot tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, odvisni od črnega trga, za katerega ne veljajo normativi trga zdravili«  – dr. Dušan Nolimal

Za legalizacijo konoplje v medicinske namene so se nedavno izrekli tudi zdravniki, ki menijo, da bi  zdravljenje morala plačati zdravstvena zavarovalnica ter da mora biti medicinska konoplja zagotovljena v takšni  količini, da bo zadostna za vse bolnike, ki potrebujejo tovrstno zdravljenje.

Naklonjeni so tudi rekreacijski uporabi konoplje, v kolikor je ta občasna in zmerna. Najraje bi videli, da bi uporabniki do konoplje dostopali v t.i. coffeeshopih. Najzanimivejši so jim Nizozemski, Španski in Nemški modeli.

“Marihuana je že dalj časa delno dekriminalizirana, za kar so si pred leti, v okviru stranke LDS prizadevali NEKATERI ČLANI. Prepričani pa smo, da je področje potrebno temeljitega premisleka stroke, politike in javnosti. Strinjamo se z uporabo marihuane tudi konoplje v medicinske namene ob okoliščinah, kot jih navajate oziroma na recept,«

 • Lista Marjana Šarca:

V Sloveniji smo že legalizirali uporabo konoplje v industrijske in prehrambne namene ter leta 2017 še za uporabo v medicinske namene. Če zakon izrecno dovoljuje gojenje konoplje za prehrambne in industrijske namene, pa se je pri gojenju konoplje za medicinske namene zataknilo, ker se ni omogočilo tudi pridelave in predelave konoplje za ta namen, kar pomeni, da jo moramo uvažati. To se listi Marjana Šarca zdi nesmiselno, saj imamo tako pogoje kot znanje za gojenje konoplje.

Podpirajo ureditev zakona uporabe konoplje v medicinske namene. Bolniki pa bi do konoplje dostopali v lekarnah in specializiranih prodajalnah za izdelke iz konoplje, ki imajo dovoljenje ustreznega organa. Dovoljevalo pa bi se tudi pridelava in predelava za lastno uporabo polnoletnim osebam, a s prepovedjo prodaje brez dovoljenja ustreznega organa.

Za legalizacijo konoplje v rekreativne namene se mora po njihovem mnenju dobiti široka podpora strokovne javnost, ki pa je v tem trenutku ni. Rekreativne uporabe tako ne podpirajo kot tudi ne prosto sajenja. Glede modela legalizacije pravijo, da imamo dovolj znanja imamo v Sloveniji. Celovito pripravljen predlog Piratske stranke se jim zdi v veliki meri sprejemljiv.

Podpiramo prizadevanja, da se področje pridelave in predelave konoplje zakonsko uredi, kar večkrat poudarimo v javnih debatah.”

 • ZSi:

Trenutna zakonska ureditev v zvezi s konopljo je za Zedinjeno Slovenijo povsem nesprejemljiva. Ocenjujejo, da v naši državi konopljo uporablja velik del populacije, kar zadeva mlajše generacije, pa je to še bolj izrazito. Prav mladi so najbolj na udaru zaradi tega, saj jim policija povsem nepotrebno izdaja visoke kazni, kar je zelo moteče in po njihovo mnenju nedopustno. Naloga oziroma poslanstvo policije namreč ne more biti »inkasanstvo« ter polnjenje državnega proračuna.

V kratkem volilnem programu Zedinjene Slovenije, s katerim gredo na letošnje državnozborske volitve, imajo v 13. točki navedeno: »Naturalizacija vseh vrst konoplje, saj predstavljajo pomembno preventivno sredstvo, zdravilo ter surovino za nov gospodarski zagon (splošen dvig standarda).«

Podpirajo uporabo v medicinske namene, nikakor pa se ne strinjajo s tem, da se lahko uporablja izključno za medicinske namene. Medicinski nameni namreč kot posrednike predpostavljajo zdravnike in farmacijo. S tovrstno ureditvijo konoplje bi bili svobodni ljudje spet prevarani. Nujna je dostopnost v preventivne namene. “Kako si sploh lahko predstavljamo, da bi moral človek (očitno) zboleti in šele potem lahko dobil zdravilo? Jasno je, da takoj, ko se pokažejo najmanjši znaki/simptomi, že preventivno pomagamo telesu, da s čim manj napora premaga težave.” Za Zedinjeno Slovenijo je bistvena samooskrba, ludje bi si konopljo torej lahko vzgojili sami. Za tiste, ki do nje sami ne morejo, pa bi poskrbeli tisti, ki lahko. Pri svobodni konoplji bi cena sploh ne bila vprašanje. Kar se tiče davščin – nobenih trošarin, plačalo bi se samo DDV.

So tudi veliki podporniki legalizacije konoplje v rekreativne namene. “Preventiva je najpomembnejša za zdravje – ravnovesje človeka. Če človek redno uporablja konopljo in s telesom ravna lepo, mu ni treba hudo zboleti.” Samooskrba je po njihovem mnenju kot vedno na prvem mestu. Vse ostalo je stvar dogovora – modelov je po svetu na izbiro več kot dovolj. Podobno kot v Urugvaju bi lahko država preko lekarn delila konopljo po 1,3 €.  Bistveno je umakniti prepovedi, ne pa na vse te prepovedi nalagati še več zapovedi.

Po odgovorih sledeč se stranka Zedinjene Slovenije najbolj zavzema za popolno legalizacijo konoplje, t.i. prosto sajenje. Pravijo, da bodo to tudi dosegli in priborili konopljo za vse. Ne le za korporacije. “Prosto sajenje je tudi edina izbira za eksplozijo na poslovnem področju – trenutne omejitve onemogočajo karkoli novega.”

Glede modela legalizacija pa v stranki pravijo, da nobena dosedaj že znana rešitev ni idealna. Ozirali bi se predvsem po zgledu Urugvaja, Nizozemske, Belgije in Španije.

“Sodelovali smo pri pripravi predloga zakona, ki je danes znan kot piratski predlog – so ga popiratizirali. V svoje vrste smo povabili borce za konopljo in oni so nas izbrali kot najprimernejšo stranko, ki bo uveljavila njihove zahteve, ko pride v parlament!”

Dodaj odgovor